Ποιότητα

Η νομοθεσία της Ε.Ε. θέτει αυστηρά κριτήρια τα οποία εγγυώνται τις προδιαγραφές όλων των Ευρωπαϊκών προϊόντων. Κύρια στοιχεία για την Ευρωπαϊκή πολιτική ποιότητας είναι από την μία η Κοινή Οργάνωση των Αγορών για τα αγροτικά προϊόντα, ο καθορισμός κοινών νομοθετικών πλαισίων από όλες τα κράτη μέλη της ΕΕ που προσδιορίζουν από κοινού τις προδιαγραφές, το πλαίσιο λειτουργίας αλλά και το καθεστώς ελέγχων, που εξασφαλίζουν ότι οι προδιαγραφές είναι κοινές σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά.Οι μέθοδοι καλλιέργειας και παραγωγής πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η αναγνώριση αυτή θα διαχέεται στις αγορές-στόχους.